ὑπερπληρώσει


ὑπερπληρώσει
ὑπερπλήρωσις
excessive repletion
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
ὑπερπληρώσεϊ , ὑπερπλήρωσις
excessive repletion
fem dat sg (epic)
ὑπερπλήρωσις
excessive repletion
fem dat sg (attic ionic)
ὑπερπληρόω
fill overfull
aor subj act 3rd sg (epic)
ὑπερπληρόω
fill overfull
fut ind mid 2nd sg
ὑπερπληρόω
fill overfull
fut ind act 3rd sg
ὑ̱περπληρώσει , ὑπερπληρόω
fill overfull
futperf ind mp 2nd sg
ὑ̱περπληρώσει , ὑπερπληρόω
fill overfull
futperf ind act 3rd sg
ὑπερπληρόω
fill overfull
aor subj act 3rd sg (epic)
ὑπερπληρόω
fill overfull
fut ind mid 2nd sg
ὑπερπληρόω
fill overfull
fut ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.